Kinesiologi

 

 

Kinesiologi är modern västerländsk fysiologi, anatomi och rörelselära. Det är en metod att kommunicera med en annan persons nervsystem genom att testa spänningen i musklerna.

Kinesiologen använder sig av s.k. manuell muskeltestning för att finna obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen. Terapeuten gör därefter olika behandlingar och balanseringar av nerv- och energisystemet, för att slutligen testa musklerna igen och bekräfta att det skett en förändring.