traditional-chinese-acupuncture-chart-system-complementary-medicine-involves-pricking-skin-needles-used-to-31484529
Meridianer på människan. Strecken visar var Qi = energi går i kroppen och det är lika för alla inklusive djur 😉 ibland blir det lite stopp någonstans och då kan man må mindre bra.