Öron akupunktur

 

Öronakupunktur eller auriculoterapi kan ge hjälp till olika hälsoproblem, från bronkit till ledsjukdomar och sömnlöshet.

Hela människokroppen avspeglar sig i örat. När besvär och sjukdomar finns i kroppen uppstår det ömma punkter i örat. Genom att sätta en akupunkturnål i den ömma punkten försöker man att påverka motsvarande område i kroppen. Med öronakupunktur behandlas smärttillstånd, akuta och kroniska tillstånd. Det lämpar sig även för avvänjning av olika slag på grund av den nära kopplingen till centrala nervsystemet.

Öronakupunktur kan hjälpa för många sjukdomar, tecken och symptom, bland annat psykisk ohälsa, behandlas framgångsrikt. Några av dessa är:

sömnstörning

trötthet

ledsjukdomar

migrän

impotens

bronkit

förebyggande av hav och åksjuka

neuralgi

depression.

Allergier

Stress

Beroende -abstinenstillstånd

Ångest -orostillstånd

 

Man kan också istället för nålar använda kulplåster utan vilket passar utmärkt för människor som är nålrädda eller vid fall där man vill undvika nålar.