Hund

 

Akupunktur är framförallt en symtombehandling varför det är viktigt med veterinärundersökning så att behandling av underliggande sjukdom inte försummas.

Akupunktur används ofta i kombination med annan behandling, till exempel sjukgymnastik eller vid samtidig medicinsk behandling.

Det finns många anledningar att ge sin hund akupunktur. · Få biverkningar · Stärker immunförsvaret & förebygger därmed sjukdomar · Bra komplement som smärtlindring i samband med operationer & rehabilitering. · Snabbare nedtrappning av mediciner vilket skonar bland annat magen. · Självklart ger det också hunden ett ökat välbefinnande!

Här är exempel på tillstånd som kan förbättras med hjälp av akupunktur:

Immunförsvar (stärker & förebygger)

Smärta & problem i rörelseapparaten (rygg, muskler, ben, leder, skelett) t.ex HD, AD, spondylos, diskbråck

Allergier (klåda, eksem,hud/ pälsproblem)

Mag-tarmproblem (t.ex förstoppning, diarré, magkatarr, gaser etc)

Viktproblem

 

Efter akupunkturen kan hunden eller katten bli trött och törstig.

Mentala problem såsom rädsla, oro, stress, aggressivitet, åksjuka

Hosta, luftrörsproblem

Ögon/ Öronproblem

Skendräktighet

Infertilitet

Urinvägsproblem m.m