Coppning / Gua sha

Koppning är ett gammalt alternativmedicinskt behandlingssätt som använts inom folkmedicin i över 4000 år i många olika kulturer, men främst inom Traditionell kinesisk medicin. Man använder sig av koppning för att minska spänningar, värk och smärta i t.ex rygg och skuldror. Koppningsmassage är ett mycket effektivt sätt att öka cirkulation av blod och lymfa i ett område, samtidigt som man får en mycket behaglig massage. Koppning är även något som många använder sig av för att reducera celluliter och strama upp huden. Eftersom förtätad bindväv tillsammans med dålig blodcirkulation är den huvudsakliga orsaken till uppkomsten av celluliter så kan massage med koppning många gånger vara väldigt effektivt.

Gua betyder ”att skrapaSha betyder ”toxiner”, vilket innebär att skrapa toxiner uppe från och nedåt. Det finns olika tekniker att skrapa, beroroende på varje individ. Denna metod ger en rättvisa bild över olika sjukdomstillstånd i kroppen: efter skrappningen ser terapeuten ”en karta” på huden. De röda och blåa märken berättar om hur inre organen mår.