Dornmetoden

Inom Dornmetoden korrigerar man felställningar i ryggraden och andra leder. Dorn Metoden har utvecklats för ca 30 år sen genom tysken Dieter Dorn och har blivit en snabbt växande behandlingsmetod över hela världen. Den används ofta för att behandla nack-, rygg-, axel och andra ledproblem samt hjälper den till att förbättra den allmänna hållningen och hälsan.

I Dorn Metoden använder man mjuka rörelse och lätta tryck för att korrigera felställningar i leder och ryggraden.  Den arbetar utan manipulation eller ‘knäckande’. Oftast börjar man med korrigering av funktionella skillnader i benlängd de flesta av oss har. Skillnader i benlängden leder till snedställning av bäckenet vilket i sin tur leder till snedställning i ryggraden. Ryggraden som är en av våra mest centrala delar i kroppen har kopplingar till alla våra organ och kroppsfunktioner. Inom Dorn Metoden anses kopplingarna vara så väl fysiska som psykiska. En blockering av kotor i ryggraden kan leda till besvär, smärtor och sjukdomar var som helst i kroppen. Här inkluderar man även element ifrån Traditional Chinese Medicine (TCM) som meridianlära.